Przykładowe realizacje

Wykop opaskowy fundamentów pod izolacje i drenaż


Skarpowanie i udrażnianie rowów melioracyjnych

 


Wykonanie kopca nieznanego artysty na kopcu Krakusa

 


Wykopy precyzyjne z zachowaniem szczególnej ostrożności pod instalacje wodne i energetyczne pomiędzy sieciami już istniejącymi

 


Załadunek piasku, ziemi, kruszyw

 


Korytowanie pod kostkę brukową i plac zabaw

 


Wykop pod drenaż boiska piłkarskiego w miejscowości Arłamów
Wykopy pod zbiorniki wody deszczowej, szamba, studnie kanalizacyjne
Plantowanie i niwelacja terenu
Wykopy pod studnie teletechniczne przy budowie sali widowiskowo sportowej na Akademi Rolniczej w Krakowie
Wykopy pod kable elektryczne na PKP cargo Kraków
Wykop opaskowy fundamentów szkoły podstawowej pod izolacje
Wykopy pod instalacje latarni w parku Lotników w KrakowieWykopy pod ławy fundamentowe bloku mieszkalnego
Wykop pod kable elektryczne
Wykop pod odwodnienie i mur oporowy przy budynku mieszkalnym
Hałdowanie ziemi przy budowie garaży podziemmnych 

Online: 1 | Wejść: 5510 | Strony internetowe | Usługi minikoparką Kraków